Jevnt: Trafikken glir jevnt, men tregt gjennom Mandal like før kl 14.00 fredag
Dirigent: Et stort antall trafikkdirigenter er utplasser i rushtiden.
Sykkel: Syklister er nok dem som bruker minst tid på å komme seg hjem fredag.

Køen fortsetter å bygge seg opp og allerede helt i starten av fredagsrushet står trafikken nærmest stille gjennom Mandal. I Brokrysset har det vært flere bilister som tar seg til rette og nå vurderer Vegvesenet be om politiets tilstedeværelse.

— Vi har drøftet med politiet om å ha deres tilstedeværelse, for å se om det kan være en mulighet for å lette trafikken, sier byggelder og ansvarlig for renovering av Kirkeheitunnelen, Steffen Köhler.

Det er i Brokrysset og i E39-krysset ved Skinsnes utfordringer med trafikkflyten. Flere trafikkdirigenter er ute i fredagsrushet for å lede trafikken jevnt gjennom byen. Det har foreløpig ikke vært problemer i Brokrysset fredag, sier en av trafikkdirigentene på stedet.

— Foreløpig har det ikke vært noen problemer her. Trafikken begynte å ta seg opp allerede halv to, sier dirigenten før han slipper forbi neste pulje med biler.

Kollisjon i Ulvegjelet

En person ble sjekket av helsepersonell etter sammenstøt mellom personbil og lastebil ved butikken i Ulvegjelet. Så langt er det ikke meldt om andre uhell eller ulykker i trafikkaoset.

Oppdateringer :

Klokken 16.44 Trafikken inn til sentrum har avtatt og trafikken flyter greit. Trafikkdirigentene har forlatt Brokrysset

Klokken 16.10 Det meldes om lange køer inn til byen. Helt fra Ime og inn til sentrum. Trafikken glir noe lettere etter Brokrysset.

Klokken 15.57 Tett trafikk gjennom byen nå. Det går sent, men jevnt.

Klokken 14.43 Trafikken glir jevnt gjennom sentrum av Mandal.