Målinger: Ved Skjævelandsbrua er det satt et merke og årstall i fjellet som viser vannstanden under flommen i 1864. Her måler overingeniør Kjartan Orvedal (midten) mens han får hjelp av lokalkjente Einar Holmegård og sønnen Tor Stein Holmegård (t.h.) til å finne det gamle flommerket. Målinger: Ved Skjævelandsbrua er det satt et merke og årstall i fjellet som viser vannstanden under flommen i 1864. Her måler overingeniør Kjartan Orvedal (midten) mens han får hjelp av lokalkjente Einar Holmegård og sønnen Tor Stein Holmegård (t.h.) til å finne det gamle flommerket. Foto: Petter Emil Wikøren

Flomkart skal begrense skader