Fylkesmannen har mottatt melding om to uavhengige observasjoner av mulig mårhund i området Løland i Vigmostad i Lindesnes kommune. Observasjonene fant sted 7. og 9. september.

Vi ber alle i området være observante, og spesielt henstille til brukere av viltkameraer å være oppmerksomme. Notér ned tid og sted for eventuelle observasjoner så nøyaktig som mulig. Gi gjerne en beskrivelse av hvordan dyret så ut, og hvordan det oppførte seg. Bilder er også svært nyttige.

Mårhunden er en svært fryktet fremmedart som vi har fått en rekke meldinger om i fylket de seinere år. Mårhund må hindres å etablere seg.

Mistanke om mårhund må meldes umiddelbart til Statens Naturoppsyn, skriver viltforvalter Tor Punsvik i en pressemelding fra Fylkesmannen.