– Bør ta høyde for at Nye Lindesnes kan bli utfallet