Hytteutslipp har ikke forverret tilstanden i fjorden