Samtidig som rushtidsavgift og styrking av busstilbudet er fremme i

media, kommer nyheten om busstilbudet vest i Søgne blir rasert.

Les hele lederen i papirutgaven.