Tinntjønn skole gjenåpner biblioteket. Rektor Ragnar Nøding gjør helomvending etter at skolen innførte en bibliotekordning som kom på kant med loven.

Av Per Inge Molvik

– Vi har sett at elevene ikke fikk tilstrekkelig tilgang til skolebiblioteket med den ordningen vi hadde iverksatt. Skolebiblioteket er derfor gjenåpnet med virkning fra og med mandag 11. februar, sier rektor Ragnar Nøding.

– Den nye ordningen innebærer at elevene kan gå alene på biblioteket i storefri. I timene kan de gå dit sammen med lærer, opplyser Nøding.

Tinntjønn skole innførte en rekke kutt forrige måned ettersom de har måtte dekke inn underskudd fra 2006 og 2007. Og blant kuttene var biblioteket, der skolen stengte det for generelt utlån til elevene i perioden 1. februar og frem til sommerferien.

Disse tiltakene har vist seg være på kanten av det lov om grunnskole og den videregående opplæringa sier:

« Elevene skal ha tilgang til biblioteket. Departementet kan gi nærmere forskrifter»

– Kom dere på kant med loven etter at dere stengte biblioteket, Ragnar Nøding?

– Ja, det var på kanten av loven og derfor valgte vi å gjenåpne den. Nå er ordningen slik den var før, i grove trekk vel og merke, sier han.

– Burde dere ikke visst det før dere innførte ordningen?

– Jo, vi burde ikke innført ordningen, men vi baserte det på feil og misforstått informasjon. Og det er mitt ansvar, sier rektor Ragnar Nøding.

Heller ikke yrkesmessa har skolen valgt å prioritere. Derimot har skolen satset på rådgivning og prosjektoppgaver om yrkesvalg. Nøding forsvarer valgene skolen har gjort, ettersom loven er åpner for alternativer.

Opplæringsloven § 9-2 sier:

"Elevene har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval..."

– Har skolen brutt loven når dere ikke prioriterer yrkesmessa?

– Nei, denne informasjonen får elevene av skolens rådgiver, skolens lærere og av rådgivere fra videregående skoler som er på besøk på skolen. Dessuten arbeider elevene med ei prosjektoppgave om yrkesvalg, og de er ute i arbeidsuke. Foresatte inviteres årlig til generelt informasjonsmøte om yrker og utdanning. Der deltar skolens rådgiver og rådgivere fra videregående skoler. Det er ikke lovpålagt å delta på yrkesmessa, sier han.

Når det gjelder utstyr på skolen har heller ikke Tinntjønn gode kort på hånda. Etter kuttene av innkjøp som utstyr til lærebøker i de aller fleste fagene har skolen mange mangler innrømmer rektoren.

– Er alt av utstyr tilgjengelig for elevene og lærerne?

– På utstyrsområdet mangler Tinntjønn skole særlig: Lærebøker på alle trinn i de aller fleste fag og mange datamaskiner til elevene på 8. og 9. trinn og til spesialrom. I tillegg til en del dataprogrammer, sier han.

På grunnlag av det såkalte Kunnskapsløftet sliter også skolen med å følge den faglige oppdateringen, spesielt for lærerne.

– Skolen trenger nytt undervisningsutstyr på grunn av Kunnskapsløftet, deriblant endel faglitteratur til lærere og skolebibliotek, sier Nøding og avslutter:

– Videre er lærerne ikke tilstrekkelig faglig oppdatert i forhold til ny læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet), innrømmer rektor Ragnar Nøding.

Tinntjønnrektor Ragnar Nøding.