Søgnes innbyggertall økte med 3,15 prosent i 2007. Dette gir nær fem millioner i ekstra overføringer fra staten.

Songdalen vokste med 1.13 prosent, noe som gir en inntektsøkning i forhold til budsjettert på 460.000 kroner.

– Dette viser at Søgnes vekst ikke bare er av det negative, sier Kåre Egil Nerbø, rådmann i Søgne, i en kommentar.

– Søgne har gjennomført midlertidige kutt i 2008 på 2,2 millioner i påvente av eiendomsskatten i 2009. Betyr disse midlene at kuttene kan avlyses?

– Jeg har siste arbeidsdag til fredag, så jeg vil være veldig forsiktig med å gi noen råd her. Det får den nye rådmannen og ordføreren se nærmere på, svarer Nerbø.

Overføringene til kommunene i år beregnes utfra innbyggertallet per 1. januar 2008. Søgne kommunes vekst er den raskeste på Agder, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå. Økningen for Søgne i år blir på 4,9 millioner. For Søgnes vedkommende blir økningen reelt sett på ca 4 millioner, fordi kommunen allerede hadde budsjettert med 1 million i økte inntekter.

Riktig vekst

Men det er ikke bare befolkningsvekst som gir ekstra statsstøtte.

– Songdalen har også hatt fin vekst i mange år, uten at det har utløst så mye ekstra. Det er fordi vi har hatt vekst i innbyggere i yrkesaktiv alder, og disse resulterer ikke i så mye ekstra fra staten. Skolebarn og eldre gir mye mer utslag, forklarer økonomisjef i Songdalen, Svein Lohne, til Budstikka.

Endringene i overføringer til Songdalen endrer lite i driften for kommunen. Men Søgne kan nå endre i flere upopulære kutt som ble gjennomført i 2008.

Blant disse var kutt hos Nygård skole og i barnehager på en halv million.

– Dette er veldig gledelige tall og vil komme godt med i et år med kraftige innstramninger, utdyper Nerbø.

Ordfører Solveig K. Larsen ble informert om endringene i går tirsdag, og er sparsommelig med uttalelser.

– Jeg kan ikke si noe om hva vi skal bruke pengene på, og det er klart at vi får jo ikke mer penger uten grunn. Vekst koster jo også litt. Men hva de skal brukes til må vi nesten komme tilbake til, sier hun.

Eiendomsskatt

De fire ekstra millionene betyr ikke at Søgne uten videre avlyser den planlagte eiendomsskatten. Kommunen må nemlig ha hele 15 millioner ekstra for å ikke gjennomføre store kutt i tjenestene fra 2009.

Politikerne har tidligere gjort det klart at de vil avvente revidert statsbudsjett i mai før de endelig tar stilling til eiendomskatt.

Kåre Egil Nerbø.