Grunneier Pål Try er positiv til demenssenter på eiendommen han er med-eier av. Denne uka treffer han arkitekt for å få laget et forslag.

– Vi har hatt denne tomta i 5-6 år. Vi har egentlig ikke tenkt denne bruken, vi tenkte næring, men har ikke noe i mot dette. Jeg skal snakke med arkitekt Tor Linge Tønnesen torsdag, så vil vi rundt på gruppene til de forskjellige partiene og presentere dette, sier Try.

Behandlingen av den nye planen for Tangvall er utsatt til 2. desember.

– Derfor må det gå fort, det er lite tid her, sier Try.

Området han og Jørgen Karlsen disponerer er opprinnelig tenkt til næring. I forslaget til Tangvallplan som ble diskutert i formannskapet onsdag 18. november, er dette området satt til LNF. Dette vil han nå kjempe for å få endret.

– Det er selvsagt viktig for oss å få endra farge på området her. Ellers blir det noen dyre trær vi har der nede, smiler Try.

Med endre farge sikter han til fargene som brukes i en reguleringsplan: Hver farge betyr et bestemt bruk. Blir området farget rødt, kan det brukes til offentlige formål.