En mann født i 1989 fra Songdalen har i Kristiansand tingrett blitt dømt til å betale 5500 for å i juni 2015 ha kjørt i 111 km/t i 90-sone på E18 ved Sørlandsparken. Songdølen nektet å betale boten og saken havnet i retten. Fartsboten var i utgangspunktet 4900 kroner. I tillegg må mannen betale 3000 kroner i saksomkostninger.

Onsdag 27. juli 2016 kl.22.35 i Kristiansand kjørte en søgnemann i 87 km/t i 60-sone. Mannen er i perioden 1999 til 2006 straffedømt seks ganger. Han er i Kristiansand Tingrett dømt til tap av førerkort i et halvt år, samt en bot på 8000. Det ble ikke idømt saksomkostninger.

En søgnemann født i 1996 er fradømt førerkort i åtte måneder. Vedkommende kjørte i oktober 2016 på E-18 ved Steinåstunnelen i Lillesand med en hastighet av 151 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var 100 km/t. Han er også dømt til 14 dagers betinget fengsel og må betale 10.000 i bot.