Eggprodusent: Tor Arne Frivold og kona har 7500 høns på gården. Hønene produserer rundt 50.000 egg i uka. Eggprodusent: Tor Arne Frivold og kona har 7500 høns på gården. Hønene produserer rundt 50.000 egg i uka. Foto: Marianne Furuberg

Produserer 50.000 egg i uka