Vil tilby «Inn på tunet»-gård og klatrepark på Tredal

foto