Anbefaler å slå sammen havnene

  • Anbefaler sammenslåing: Konsulentfirmaet Norconsult har i sin utredning konkludert med at for å styrke de to havnenes og regionens konkurransekraft, bør havnene slås sammen til en felles organisasjon. FOTO: Odd Arne Nomedal, Fotofabrikken