Sikkerhetshensyn stopper fjellsikringsporten

foto