Hjørnesteinsbedrift legges ned - 36 ansatte mister jobben