Planlegger 256 underjordiske parkeringsplasser på Malmø

foto