Fikk opplæring om trafikksikkerhet og rus: Elever fikk teste hinderløype med promille

«Veltepeter» var kanskje den mest populære aktiviteten elevene fikk prøve seg på. Foto: Iselin With Vårøy