Fikk opplæring om trafikksikkerhet og rus: Elever fikk teste hinderløype med promille