Melkebøndene Birte og Oddgeir ble hedret av landbruksministeren