Svenske Viaplay sliter med å hente nok kunder og sier opp over 25 prosent av de ansatte.

– Vi har måttet ta en rekke umiddelbare beslutninger av hensyn til framtida til virksomheten. Det betyr dessverre å si opp over 25 prosent av de ansatte, skriver Viaplay-sjef Jørgen Madsen Lindemann i selskapets halvårsrapport.

– Dette på grunn av den vesentlige endringen i de internasjonale forretningsplanene, og det faktum at ikke alle innholdsinvesteringene vi har gjort, lønner seg, fortsetter han.

For en uke siden nedjusterte Viaplay prognosene kraftig, noe som resulterte i kraftig fall i aksjekursen.

– En gjennomgang av virksomheten har vist vesentlig svakere framtidsutsikter for omsetning og inntjening, særlig for aktiviteten i Norden, het det da. (NTB)