125 flyktninger på plass: Mottar mange donasjoner til mottaket

foto