Kommunen kjøper næringseiendommer for over 20 millioner kroner

foto