Kritiske reaksjoner på Elvepromenaden

Treverket i elvepromenaden utenfor Fiskelaget blir glatt i fuktig vær. Foto: Elisabeth Seland