Vannskader tvang restauranten til å stenge dørene

foto