Klager på hogst i Sjøsandsleiren: – Dette er direkte elendighet

foto