Utvalgsflertallet støttet rådmannens innstilling om å tillate at veien ut fra de underjordiske garasjene til denne blokka på Nye Vestnes kan bygges på rullestolrampen i forgrunnen. Det vil dermed ta en del meter av Idrettsparkens areal. Utvalgsflertallet støttet rådmannens innstilling om å tillate at veien ut fra de underjordiske garasjene til denne blokka på Nye Vestnes kan bygges på rullestolrampen i forgrunnen. Det vil dermed ta en del meter av Idrettsparkens areal. Foto: Geir Nerhus

Kjempet til siste stemme mot Idrettsparken-utkjøring