Kjempet til siste stemme mot Idrettsparken-utkjøring

foto