For Amanda Ramsland er styrketrening et ledd i å oppnå en mest mulig «normal» hverdag. For Amanda Ramsland er styrketrening et ledd i å oppnå en mest mulig «normal» hverdag. Foto: Dag Lauvland

Nytt tilbud gir håp til hjerneslagrammede Amanda