AUDNEDAL Audnedal har gjort et vedtak på Lyngdal 2 i kommunereformen, og engasjementet mot dette er så stort i Audnedal at innbyggere har startet underskriftskampanje for å få saken behandlet på nytt. Rundt 500 underskrifter er samlet inn. Fredag formiddag overleverte Torbjørn Helle, Arne Georg Smedsland og Sverre Flottorp underskriftene til ordfører Reidun Bakken.

– Dette er den viktigste avgjørelsen vi tar denne fireårsperioden. Da må vi forholde oss til fakta. Engajementet har vært enormt. Det er rundt 1200 stemmeberettigede i Audnedal. Dette er gjort ved en dør-til-dør-aksjon, så ikke alle har vært hjemme. Men det viser at mange engasjerer seg, med 500 underskrifter, sier varaordfører i Audnedal, Unni Nilsen Husøy (Frp).

Fremmet interpellasjon

Sebastian Sjøberg (Sp) hadde en interpellasjon sist kommunestyremøte der de ba ordførerenta sakenopp på nyttetter fylkesmannens uttalelse om at Lyngdal 2 ville inngå i en stor Lister kommune. Ordføreren ville ikke gjenoppta saken da hun ikke mente det var noen nye momenter og kommunestyret fikk ikke lov å stemme over det heller.

LES OGSÅ:

– Audnedal Frp har helt fra starten vært mot Lyngdal 2, sammen med flere andre politikere. Vi mener Lyngdal 2 og Lyngdal 3 er første fot inn i et Stor-Lister. Det blir nytt kommuestyremøte 11. oktober, sier Husøy.

– Jeg synes prosessen har vært dårlig fra A til Å. Under folkeavstemningen hadde innbyggerne kun et alternativ å velge i, Lyngdal 3. Og mange trodde nok at det var bedre å si ja til dette når det ikke fantes andre alternativer, sier Husøy.

Ordfører Reidun Bakken sier selv at hun setter pris på engasjerte innbyggere.

– Det er noen som ønsker at saken skal bli tatt opp på nytt, og da velger de å gjøre det på denne måten. En tredjedel av kommunestyret kan fremme krav om at det skal tas opp ny vurdering hvorvidt saken skal behandles igjen. Dersom jeg får en liste med et slikt krav, vil det settes på sakslisten til neste kommunestyremøte. Og når denne saken tas opp i kommunestyret, vil det være flertallet som bestemmer, sier Bakken.