Ble evakuert etter bygget begynte synke

  • Flere steder er det oppstått store sprekker som følge av setningsskader. Her fra nabohusets fasade mot elva, hvor sprekkene på det meste er flere cm vide. FOTO: Petter Emil Wikøren