Ble evakuert etter bygget begynte synke

Flere steder er det oppstått store sprekker som følge av setningsskader. Her fra nabohusets fasade mot elva, hvor sprekkene på det meste er flere cm vide. Foto: Petter Emil Wikøren