Kommunen i full beredskap: Ber pensjonerte helsearbeidere melde seg