Industrihistorisk senter ett steg nærmere realisering

foto