I hele november blir krysset Rådhusveien/Sentrumsveien på Tangvall stengt. Det er et svært trafikkert kryss som nå rustes opp, etter å ha blitt svært nedslitt.

Det er firmaet Landskapsentreprenørene som gjør jobben.

Krysset ble for flere år siden anlagt som et opphøyd kryss, men krysset er nå ganske nedslitt og må rehabiliteres. Dette krysset er sannsynligvis det mest trafikkerte krysset i Søgne av myke trafikanter, så hovedhensikten med ombyggingen er å ivareta syklende og gående på en best mulig måte, skriver prosjektleder Arnfinn Håverstad i en pressemelding.

Arbeidet betales av midler fra Areal og Transportprosjektet i Kristiansandsregionen (ATP) og koster 750.000 kr.