Disse sakene er til behandling:

Oppdatering av selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann ogredning IKS - KBRSaksfremlegg - Lokal forskrift om tilsyn med bygninger og områder iSøgne kommuneSamarbeidsavtale - Overføring av vigselsmyndighet til KristiansandkommuneNye veinormal for Søgne kommune - vedtakBredbånd og mobildekning nordvest i Søgne kommuneEndring i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon avøkonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgteEkspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del avNodenesveien-Pålsnesveien - erverv av grunn til bygging av fortaulangs FV 169, NodenesveienEiendomsskatt- søknad om utsatt gjennomføring av omtakseringEvaluering av ordning med elevombud i SøgneUTARBEIDELSE AV KULTURHISTORIE FOR SØGNETilskudd til rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund vinter2017 og vår 2018Kommunale reiserSøgne kommunes sommerfest 20172. tertialrapport - Søgne kommuneEventuelt formannskapet 18.10.17