Bråk på nattbussen til og fra Søgne har på ny blitt et problem. Så stort at AS Bussen har truet med å slutte med alle busser etter kl 21.00 lørdag kveld.

Nå har blant annet lensmannen, busselskapet og Søgne kommune tatt initiativ for å roe ned bråket. Politiet skal bli mer synlig, det søkes etter flere natteravner og taxisjåførene deler ut mat og drikke til de som står på Tangvall og venter på bussen.

På grunn av uværet fikk de ansvarlige ikke forsøkt ut nyordningen denne lørdagen. Vi berømmer alle som har vært involvert for å ha tatt ansvar i en vanskelig sak. Vi tror virkemidlene samlet bør kunne demme opp for mye av bråket og hærverket som er på lørdagskveldene. Samtidig er tiltakene av til dels problemorientert karakter. Det er ikke noe nytt med ungdomsbråk i Søgne. Nå bør blant annet politikerne følge opp med en debatt og tiltak som kan finne årsakene til problemene. Kompetent fagfolk må på banen - og de må bli hørt.

På banen har de nemlig vært før, men tiltakene synes fraværende. Hvor er for eksempel ungdomsarbeideren politikerne vedtok å ansette?