Skudeneset Gaard AS har innvilget bevilling for tilvirkning av alkoholholdig drikk med over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. For å kunne skjenke egenprodusert vin og annen alkoholholdig drikk må de ha skjenkebevilling, og søknaden var på sakslisten til Søgne kommunestyre torsdag kveld.

I følge sakspapirene vil Skudenes Gård starte en virksomhet med vinsmaking som skal foregå i et innendørs sjenkeareal med show rom til vineriet. Eier og daglig leder Erik Lindås har bestått etablererprøven og kunnskapsloven som må til for å kunne selge/servere alkohol.

Lensmannen i Søgne og Songdalen hadde ingen merknader til søknaden, heller ikke Kommuneoverlegen. Det hadde derimot varamedlem Jensen (KrF).

Inge Johan Jensen og Allan Elle fra KrF er ikke begeistret for at det serveres alkohol i Søgne. Foto: Anne Lise Riseng

Han entret talerstolen og proklamerte at brennevin er ikke nødvendig for den driften.

– Hvorfor skal de ha den muligheten. Vinsmaking er et argument, men ikke hjemmefester, sånn vil vi ikke ha det i Søgne at private som har næring i eget hjem, skal ikke servere brennevin, sa Jensen.

– Alle har skjenkebevilling i eget hjem, kommenterte ordfører Astrid Hilde (Ap)

– Ja, men ikke ta betalt for det, repliserte Jensen.

Skudenes gård vil starte vinsmaking. Foto: Anne Lise Riseng

Spesielt

Christian Eikland (Frp) fant innspillet til Jensen spesielt.

– Det er spesielt å stå på talerstolen og si at næringslivet i Søgne driver med hjemmefester, sa Eikeland som ikke hadde noen betenkeligheter med å gi denne bevillingen.

– Jeg insinuerte kanskje, jeg sier at det er ikke nødvendig med brennevin, stod Jensen fast ved.

– Jeg synes ikke begrensing er nødvendig, da den kan begrense næringsvirksomheten, var Yngvar Monstad sin reaksjon.

– Vi skal vel ikke bestemme hvem han har på besøk? spurte Bjarne Lieng (Sp).

Leit

Karl Vilhelm Strandvik (Uavhengi) mente at KrF ikke klarte å skille mellom alkohol og alkoholmisbruk.

– Det er leit at KrF sidestiller alkohol og alkoholmisbruk. Dette åpner for spennende næringsutvikling i Søgne, Dette synes vi er fantastisk å oppleve, et ypperlig tilbud for tilreisende og andre, fastslo Strandvik.

Trysnes

Feriesenteret på Trysnes har fått nye eiere. Skjenkebevilling har det vært på Trysnes før, men nye eiere betyr ny søknad og godkjenning. De søkte om salgbeviling til landhandel og restaurant. Trysnes er definert som et turiststed og skal således unntas fra de alminnelige åpningstidene for utsalgsteder. Lensmannen i Søgne og Songdalen har ikke noe å bemerke, heller ikke kommunelegen. . Søgne kommune skal være en attraktiv kommune å etablere ny virksomhet i, og på det grunnlag forelo rådmannen at salgbevillingen kunne innvilges.

Tenke seg om

Yngvar Monstad (MDG) luftet noen betraktninger rundt søknaden fra Gunders Kafè som har etablert seg på Tangvall under en leilighetsbygget hvor også Kiwi holder til.

– Jeg har ikke noe i mot å gi Gunders bevillingen. Litt usikker i forhold til støy, sa Monstad.

Bernt Daland (Frp), minnet om at Torvets pub også har leiligheter i nærheten.

– Vi må ha likebehandling, sa Daland.

Det var noe både Per Kjær (SV) og Bjarne Lieng (Sp) kunne bifalle.

Lieng henviste til Mandal som utvidet skjenkebevilling fra to til tre.

– To var det bråk, tre var det ro. Det som er viktig her er at vi ikke gjør forskjell, sa Lieng.

- Vi kjempet mot utvida skjenketid i Søgne, det tapte SV og KrF, når det ble sånn så må de ulike konkurrentene bli likebehandlet, fastslo Kjær.

Alle søknader ble innvilget mot stemmene til KrF.

Det prates mye i pausene, men om Allan Elle (KrF) prøver å overbevise Jack Andersen (H) om skjenkebevillinger er ikke dokumentert. Foto: Anne Lise Riseng