Rådmannens forslag til vedtak i kommunestyret angående tomt til Greipstad menighet fikk motstand. Politikerne sørger for at kommunen dekker endel av menighetens utgifter..

Senterpartiets Gunvor Birkeland kom med endringsforslag til punkt to hvor hennes forslag var "Songdalen kommune dekker Greipstad menighets andel av felles infrastrukturkostnader og andel av underjordisk parkering". Forslaget førte til gruppemøte.

KrF fant det naturlig å støtte Senterpartiet i denne saken, som på kommunestyret hadde to varamedlemmer, Marit Hagen og Magne Jortveit. Også Demokratene med sin stemme og Frp med sine fire stemmer støttet endringsforslaget og dette ble dermed vedtatt. Ap og H stemte i mot.

Rådmannens forslag var å tilby Greipstad menighet å feste ca. 1000 m² tomt på Fagermoen vederlagsfritt eller mot en mindre festeavgift. Under punkt to mente rådmannen at Greipstad menighet selv måtte koste proratisk andel av felles infrastrukturkostnader, egne infrastrukturkostnader og andel av underjordisk parkering.

Det ble utover dette som rådmannens innstilling, med avslag om økonomisk støtte. Greipstad menighet må gi tilbakemelding om tilbudet aksepteres innen 1. mai 2007.