Logoen framstår som et forenklet byvåpen og ble foreslått brukt som kommunens logo.

I saksutreningen står det at Kristiansand kommunes logo viser en forenkling av byvåpenet med fokus på riksløven og treet. Kristiansand kommunes logo er den eneste logoen som skal brukes i kommunikasjon på vegne av tjenesteyteren Kristiansand kommune.

Kristiansands byvåpen skal forbli byvåpen i Kristiansand etter kommunesammenslåingen.

Harald Furre (H) ville ha byvåpenet som kommunens hovedlogo og foreslo at det forenklede byvåpenet kun skal benyttes der det ordinære byvåpenet blir for komplekst. Byvåpenet er kommunens logo, ble det fastslått i endringsforslaget som fikk flertall i AU.

Den grafiske profilen skal også behandles av Fellesnemda i møte førstkommende tirsdag 28. mai.