Situasjonen for Åros Ridesenter er kritisk. Uten økonomisk hjelp kan det bety kroken på døra. Men ledelsen er optimister og tror senteret vil komme styrket ut av krisen.

Av Per Inge Molvik

– Akkurat nå er vi opptatt av å komme oss igjennom denne vanskelige situasjonen vi er kommet opp i, sier administrativ leder for Åros Ridesenter, Cathrina Haugen.

Situasjonen hun sikter til er det økonomiske uføre som ledelsen står midt opp i. Åros Ridesenter skylder 400 000 til forskjellige leverandører, og lån til Søgne kommune har vokst til 2,2 millioner helt tilbake til byggestart. I tillegg er senteret konkursbegjært av et tidligere medlem som mener hun har krav på 50 000. Dette skal primært være snakk om manglende utbetalt lønn. Nå er advokater satt på saken. Åros Ridesenter mener på sin side at medlemmet som er reist fra landet skylder dem om lag det tilsvarende og har derfor ikke betalt lønn til vedkommende. Nå avventer de situasjonen til den ekstra ordinære generalforsamlingen 15 februar. Da vil administrativ leder og styret legge frem planene om hvordan de skal komme ut av det økonomiske uføre.

– Alternativet er å få økonomisk hjelp fra kommunen. Selv om de avslo forrige søknad, har vi tro på at det skal gå igjennom nå. Vi har arbeidet med å få til avtaler med leverandørene. Får vi det kan vi få slettet gjeld og refinansiert lånet i banken. En annen ting som vi har diskutert og som vi skal ta opp på møtet, er hvordan vi i fremtiden skal drive klubben på et trygt økonomisk grunnlag.

Og hvordan skal det være?

– Vi vil at senteret skal være et driftsenter på den ene siden og et ridesenter på den andre. På den måten kan vi også få drifttilskudd. Og med en ny avtale med kommunen kan det bety ny giv for Åros Ridesenter, mener hun.

– Men er det realistisk å tro på videre drift? Med den langvarige økonomiske historien senteret har, og det faktum at dere er under konkursbegjæring?

– Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Det kommer som sagt an på våre leverandører og gjeldssanering, samtidig som vi også skal kunne tilbakebetale noe av det vi skylder. Vi tror og håper på det skal gå bra. I tillegg vil vi gå ut på det private marked å prøve å få støtte, moralsk og økonomisk. Vi trenger hjelp ikke tvil om det. Men vi har vært ute en vinterdag før, så vi er optimister, sier administrativ leder, Cathrina Haugen.