En bil har fått motorstopp i nordgående retning i Hølleveien nær Nygård skole. Viking redninstjeneste er tilstede for å fjerne bilen.

Biler som kommer i nordgående retning må kanskje vente litt på biler som kommer i motsatt kjørefelt før de får kjørt fordi bilen som har fått motorstopp. Men bilen er ventet å bli fjernet av Viking snart.