Røde Kors Hjelpekorps i Søgne og Songdalen kommune gjør en formidabel innsats med sin frivillighet på skisteder i Agder i påskeferien. Påsken er utstillingsvinduet for frivillig innsats i Norge. Mens de fleste andre ferierer, rykker et stort antall frivillige hjelpe— og redningsmannskaper opp i fjellheimen og andre påskeferiemål, i beredskap for å bistå. De hjelper deg når alt går galt, og forebygger slik at du unngår å bli endel av skadestatistikken.

Halvparten av Norges befolkning over 16 år bidrar med frivillig arbeid hvert år i kultur og fritid. Ifølge SSBs satellittregnskap for frivillige organisasjoner tilsvarer det ulønnede arbeidet på ulike arenaer tilsvarer hele 115 000 årsverk. Verdiskapningen i frivillig sektor utgjør over 100 milliarder kroner, og frivillig arbeidsinnsats står for over halvparten av dette. Det finnes over 80 000 lag og foreninger i Norge.

Organisasjonen Frivillighet Norge lister opp de mange andre positive ikke-økonomiske og ikke målbare funksjonene det frivillige arbeidet har: De er viktige møteplasser for mennesker, de fungerer som demokratiskoler, skaper engasjement, identitet og tilhørighet, er kanaler for påvirkning, fungerer som samfunnets vaktbikkjer, er arenaer for læring, bidrar til et godt oppvekstmiljø, styrker folkehelsen og skaper aktiviteter. Og på toppen av det hele leverer de viktige velferds- og beredskapstjenester.

Så derfor er hjelpekorpsene et godt eksempel på frivilligheten vi alle trenger rundt oss for å fungere. Gi dem et smil og si takk når du møter dem i påsken. God påske!