Nei til leiligheter på Spar Vigeland uten plan

Flertallet i utvalget for drift og forvaltning sa nei til å gi dispensasjon for elleve leiligheter på toppen av Spar Vigeland. For å gjennomføre dette krever politikerne en plan som viser konsekvensene utbyggingen vil ha for området.

Geir Nerhus

Spar Vigeland fikk avslag på dispensasjonssøknaden om å bygge elleve nye leiligheter på toppen av bygget i Smibakken. Det kan få konsekvenser også for andre boligprosjekt.

  • Geir Nerhus

Les hele saken med abonnement