Hummer-Govert: – Jeg ligger etter skjema

Govert Kaaløy hadde som mål å nå 12 hummer under årets fiske. Så langt har han bare beholdt 8 av havets kardinaler. Foto: Petter Emil Wikøren