Norske sykehus får mindre penger å rutte med i år. Nå ber helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sykehusene om å vurdere utfasing av enkelte behandlingstilbud.

– Jeg vil be sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av, sa Kjerkol i sykehustalen tirsdag.

Fire helseforetak budsjetterer allerede med underskudd i år, mens nesten alle de andre budsjetterer med langt svakere resultat enn planlagt.

I talen slår helseministeren fast at sykehusene må stramme inn økonomien i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger. Det betyr at større investeringsprosjekter og vedlikehold kan måtte utsettes.

I tillegg ber regjeringen sykehusene om å kartlegge bruken av laboratorie- og røntgentjenester. I talen sier Kjerkol at det er et overforbruk av disse tjenestene, og at sykehusene må sette i gang tiltak for å redusere dette.

– De skal også revurdere og se på hvilke behandlingsmetoder som kan utfases, sier Kjerkol.

(NTB)