Høyre valgvinner i Agder: Thomassen fortsetter som fylkesordfører

foto