Sørøst-Norge hadde negativ døgnpris for strøm for første gang søndag. Alle norsk prisområder hadde null eller negativ pris i 20 timer i løpet av helgen.

Årsaken til de lave prisene var mye vind i Norden og sørover i Europa og høy solkraftproduksjon i blant annet Tyskland og Nederland. Lavt strømforbruk i helgen var også medvirkende til prisene, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ukesprisen forrige uke endte på rundt 43 øre per kWh i Vest- og Sørøst-Norge. I Sørvest-Norge var ukesprisen 68 øre per kWh. Ifølge NVE var det flaskehalser som førte til høyere strømpris i Sørvest.

I Midt-Norge og Nord-Norge var ukesprisen henholdsvis 29 og 21 øre per kWh.