Måtte holde debatten gående med væpnet politiaksjon utenfor

foto