Spleiselag skal ruste opp Herstøl for millioner

foto