Tilstand for barn er uavklart etter drukningsulykke