14. juni ble nye nødvarsel på mobil testet i hele landet. 78 prosent av befolkningen mottok varselet.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I forkant av testen hadde Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) estimert at 75–80 prosent av befolkningen burde få testen på sin mobiltelefon. Undersøkelsen viser altså et resultat midt i dette spennet.

Nye nødvarsel på mobil skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser.

– Det er bra at så mange mottok testen. Tidlig varsling og god informasjon er helt avgjørende i en akutt krise, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

Hun understreker at varselet kan redde liv.

– Samtidig viser denne undersøkelsen at det er noen som ikke fikk opp varselet, og det skal vi ta på alvor, sier Aarsæther videre.