Rundt klokken 16 ble avisen tipset om belgiske og franske marinefartøyer ute ved Tjøm som ble observert av en hytteeier i nærheten. Han forteller at fartøyene beveget seg fram og tilbake ute i havet sør for Tjøm siden 6 tiden i morges.

Jonny Karlsen, som er talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), forklarer situasjonen:

- Dette er belgiske og franske fartøy som har diplomatisk klarering for å operere på norsk territorium, sier Karlsen.

Fartøyene har drevet med trening og test-virksomhet etter bilaterale avtaler forsvaret har med dem. Karlsen forklarer at slike tester ofte blir utført ved akkurat dette området.

- NATO er hjørnestenen i forsvaret av Norge og derfor trenger de å komme hit og øve dersom de skal støtte oss i en potensiell nødssituasjon. Det tenker vi er ønskelig fra norsk side.

Han forklarer at de ikke kommenterer ikke på detaljer om andre lands operasjoner og hva de gjør under dem.